Aktualności

Szanowni Państwo,
W związku z panującą pandemią koronawirusa i ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego przekładamy szkolenie „Wprowadzenie do technologii gumy” zaplanowane na 22–23 kwietnia 2020 r.
O nowym terminie poinformujemy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Tegoroczna 18. Konferencja odbyła się pod hasłem „Stan obecny i trendy rozwoju” w Warszawie w gościnnych salach hotelu Gromada
w dniach 26–28 listopada 2019 r.
Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.
Patronat medialny nad konferencją objęły czasopisma Elastomery, Polimery oraz Materiały Kompozytowe.... (więcej w załączonym zbiorze)

pdfKonferencja Elastomery 2019 - sprawozdanie

 

Uczestniczymy w IV edycji Międzynarodowych Targów Warsaw Industry Week 2019.
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ jest jednym z głównych partnerów tegorocznej edycji targów.

IV edycja Międzynarodowych Targów Warsaw Industry Week 2019

baner prenumerata

W 2020 roku dwudniowe szkolenie „Wprowadzenie do technologii gumy”
odbędzie się w dniach

22-23 kwietnia 2020 r.
(Przełożone z powodu pandemii koronawirusa i ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego.
O nowym terminie poinformujemy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego).

i 7-8 października 2020 r.

Zapraszamy do udziału.

Czasopismo Elastomery OkładkaCzasopismo „Elastomery” uzyskało dofinansowanie MNiSW na działalność upowszechniającą naukę, dzięki czemu wszystkie artykuły w latach 2018 i 2019 będą publikowane w czasopiśmie zarówno po polsku, jak i po angielsku.

Dzięki wcześniejszemu dofinansowaniu MNiSW „Digitalizacja archiwalnych numerów czasopisma „Elastomery“ - zadanie finansowane w ramach umowy 559/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”, archiwalne artykuły opublikowane w czasopiśmie „Elastomery” w latach 1996-2017, będą dostępne na stronie www.elastomery.pl bezpłatnie, na zasadzie otwartego dostępu. Autorów, którzy nie wyrażają zgody na publikację on-line swoich artykułów, prosimy o kontakt z Redakcją.

MNiSW

 

Tegoroczna XVII Konferencja odbyła się pod hasłem „Z gumą przez życie” w Warszawie w gościnnych salach hotelu Gromada
w dniach 21–23 listopada 2017 r.
Patronat honorowy nad konferencją objęli:
• Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin;
• Ministerstwo Rozwoju;
• Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Patronat medialny nad konferencją objęły czasopisma Elastomery oraz Polimery i Przemysł Chemiczny.... (więcej w załączonym zbiorze)

pdfKonferencja Elastomery 2017 - sprawozdanie

 

W dniach 3–5 listopada 2015 r. w zabytkowym ratuszu w Tours we Francji odbyła się XVI konferencja Elastomery 2015. „Elaboration, Characterization, Recycling and Durability” („Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość”).
Współorganizatorami konferencji były: Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oraz Uniwersytet w Tours. Konferencja była prowadzona w języku angielskim.
W skład Międzynarodowego Komitetu Naukowego weszło 31 naukowców z 10 państw, natomiast Lokalny Komitet Organizacyjny stanowili pracownicy Université François Rabelais de Tours, Polytech Tours, Laboratoire de Mécanique et Rhéologie... (więcej w załączonym zbiorze)

pdf Konferencja Elastomery 2015 - relacja

 

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: